วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553

น่าเสียดาย..แต่ภูมิใจมากๆกับความกตัญญูของเพื่อน

ได้รับอีเมลจากหมอจันทร์ เจียงใหม่ขอนำมาแ้จ้งตามนี้นะครับ
+ขอโทษหมู่เฮา...เปื๊อนๆ VET 49 เจียงใหม่ตวยเน่อ

บ่ ได้ไปฮ่วม ต้องดูแลแม่ผู้มีพระคุณ เปิ๊นลื่นล้มในห้องน้ำ กระดูกเหนือข้อเข่าขวาหัก
เมื่อ 20 ม.ค.53 หมอใส่เฝือกหื้ออยู่ตี๊ ร.พ.นครพิงค์ ป่าแงะ ณ บ่าเดี่ยวนี้ บ่ ได้ปิ๊กมาอยู่บ้านเตื้อย...
เปิ้นเตว บ่ได้ ลุกก่อ บ่ได้ ขอหื้อหมู่เฮาจ๊วยกั๋นสร้างสรรสังคม จ๊วยเหลือซึ่งกั๋นและกั๋น บ่ แบ่งแยกสี
จ๊วยกั๋นสร้างสีสรรหื้อ หมู่เฮาจาว VET 49 ซึ่งก๋ำลังจะหมดไปทีละคน ทีละคน ขอหื้อครอบครัวของหมู่เปื๊อนๆ
จงมีความสุข ความเจริญตลอดไปเน่อครับ
หากจะกรุณา โปรดส่ง E-mail หื้อทุกผู้ทุกคนได้ฮับได้ซาบตวยเน่อ ...เสียดายปี๋นี้ บ่ได้ไปฮ่วม
janijaijan

ครับ และเช้าวันนี้ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
คุณหมอวิรัตน์ ลำปางแจ้งบายเนื่องจากติดธุระจำเป็น
ผมเดาว่าน่าจะเป็นเรื่องการเรียนของลูกๆหลายคนพาลูกไปสอบสาธิตมอชอกัน
ไม่เป็นไรครับ เอาไว้รอครั้งถัดไปค่อยร่วมกิจกรรมใหม่ก็ได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น: