วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

ทอดผ้าป่าสมัคคี ถวาย ณ ที่พักสงฆ์สุโขทัยชัยบุรีอัญยะรังษีวิมุตตาราม บ้านสาแพะ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

30 มค.59 คุณพนม มีศิริพันธ์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ประธานฝ่ายฆาราวาส นำคณะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมัคคี ถวาย ณ ที่พักสงฆ์สุโขทัยชัยบุรีอัญยะรังษีวิมุตตาราม บ้านสาแพะ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง