วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2553

ข่าวด่วนที่สุด


จากการติดต่อหารือในกลุ่มเพื่อนสพ.49 เชียงราย ส่วนใหญ่เห็นด้วยในการเลื่อนงานเลี้ยงมาเป็น วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553พื่อจะได้ไม่ตรงกับวันตรุษจีนวันไหว้บรรพบุรุษในวันที่13 ก็ขอแจ้งให้เพื่อน สพ 49 ทุกท่านได้ทราบแล้วจะมีหนังสือแจ้งผ่านตัวแทนกลุ่มจังหวัดอีกครั้งหนึ่งครับ

ไม่มีความคิดเห็น: