วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ลำพูน ยินดีต้อนรับ สัตวแพทย์ 49 ทุกท่าน พบปะสังสรรค์ 10 ธันวาคม 2553 ลงแพ ชมทะเลหมอก ธรรมชาติหุบเขา
ลำพูน เชียงใหม่ เจ้าภาพ
ประสานงาน นาย อินทอน ไชยมาลา โทร. 081-9513109 ลำพูน
นาย ชัยวัฒน์ ศรีทองอินทร์ โทร. 081-9922205 เชียงใหม่
***หากมีเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบทางอีเมลล์โปรดติดตามข่าว***

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีใจมากๆครับที่เพื่อนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ รุ่น 49มีใจสามัคคี รักกัน หมออินทรและคู่ชีวิตสงสัยจะเหนื่อย หมอน้อย(สุพล ปานพาน)ก็เหนื่อยเพราะต้องช่วยด้าน ไอ ที (ครับ เพ้อเจ้อไปมากแล้ว)นักเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ รุ่น 49 มาร่วมพลังสามัคคี ทำบุญให้เพื่อน ๆและมีชีวิตที่ดีของท่านและครอบครัว ต่อไป (หมอจ่า)