วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

มาเยือนถิ่นเมืองบุญ ขอบคุณเลี้ยงข้าวแลง หมอคมแห่งเมืองหละปูน

 มาเยือนถิ่นเมืองบุญ เวียงหละปูนแดนภิรมย์
มาแอ่วหาหมอคม มิตรเกลียวกลมกิ๋นข้าวแลง
บ้านเฮานี้ใกล้กั๋น จังหวัดนั้นแค่เขตแบ่ง
ขอบคุณเลี้ยงข้าวแลง หมอคมแห่งเมืองหละปูน

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หวานหวาน


 ห้าคู่ห้าครอบครัว สุขถ้วนทั่วยิ้มเริงร่า

สนิทชิดเชื้อมา ดั่งคำว่าเราเพื่อนกัน
มีทุกข์ช่วยคลายทุกข์ เพื่อนมีสุขเราสุขสันต์
ครอบครัวมิตรสัมพันธ์ เพราะเรานั้นมั่นจริงใจ "