วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

ขอแสดงความดีใจกับเพื่อนที่ได้เลื่อนระดับ

ดีใจโตยเน้อครับ สิริวุฒิ บางโพธิ์ทอง ปศุสัตว์อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

จักริน ระวีศรี ปศุสัตว์อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ขอแสดงความยินดี..กับปศุสัตว์อำเภอทั้งสองท่านด้วยครับ
นายอำนาจ พุฒทองผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชุมแสง อ.ชุมแสงจ.นครสวรรค์ 60120Tel,Fax.056-282160

วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

ภาพแทนคำบรรยายจาก...สัตวแพทย์นพดลเนื่องในวันทำบุญปีใหม่ขึ้นบ้านใหม่รวมญาติในคราวเดียวกันของเพื่อนเรา นพดลปศุสัตว์คนเก่งอำเภอพานครับ เพื่อนสัตวแพทย์๔๙ท่านใดๆผ่านไปอำเภอพาน เชียงราย แวะเยี่ยมทักทาย พักค้างได้เพราะตอนนี้ขยายบ้านใหญ่โตโอฬารมากรองรับเพื่อนได้ครบทั้งรุ่นที่เดียวครับ..อิอิ..