วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

มาเยือนถิ่นเมืองบุญ ขอบคุณเลี้ยงข้าวแลง หมอคมแห่งเมืองหละปูน

 มาเยือนถิ่นเมืองบุญ เวียงหละปูนแดนภิรมย์
มาแอ่วหาหมอคม มิตรเกลียวกลมกิ๋นข้าวแลง
บ้านเฮานี้ใกล้กั๋น จังหวัดนั้นแค่เขตแบ่ง
ขอบคุณเลี้ยงข้าวแลง หมอคมแห่งเมืองหละปูน

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หวานหวาน


 ห้าคู่ห้าครอบครัว สุขถ้วนทั่วยิ้มเริงร่า

สนิทชิดเชื้อมา ดั่งคำว่าเราเพื่อนกัน
มีทุกข์ช่วยคลายทุกข์ เพื่อนมีสุขเราสุขสันต์
ครอบครัวมิตรสัมพันธ์ เพราะเรานั้นมั่นจริงใจ "


วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รวมภาพกิจกรรมเพื่อนๆช่วงปลายปี ๒๕๕๙


 เมื่อคืนวันอาทิย์ที่7สิงหาคม2559เราเพื่อนๆสัตวแพทย์49ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม หมอไพทูรย์ วรรณมะกอก ขอเพื่อนไปดีสู่สรวงสวรรค์ด้วยเทอญ ด้วย พันตำรวจตรีสงวน ศรีทองอินทร์ อายุ 86 ปี เป็นบิดาคุณชัยวัฒน์ ศรีทองอินทร์(หมออี๋) ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่ริม จังหวัดใหม่ 
- ทุกคืนมีการแสดงพระธรรมเทศนาและสวดพระอภิธรรม โดยจะมีพิธีมอบร่างให้กับโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559

ในนามของเพื่อนๆสัตวแพทย์ รุ่น 49 ที่ยังมีชีวิตอยู่ ขอส่งกระแสกัลยาณจิต ให้จิตตะดวงวิญญาณของเพื่อนๆสัตวแพทย์ รุ่น 49 เชียงใหม่ ที่ได้ล่วงลับถึงแก่กรรมไปแล้ว ได้มารับส่วนบุญ ส่วนกุศล ที่เพื่อนๆที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับท่าน ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลาประมาณ 09.30 น. ณ วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ และขอให้เพื่อนๆที่ถึงแก่กรรมจงเป็นสุข เป็นสุข ในสัมปรายภพด้วยเทอญ
รายชื่อเพื่อนสัตวแพทย์ รุ่น 49 เชียงใหม่
ที่ถึงแก่กรรมเรียงตามตัวอักษร
*****************
1.นายจักรกฤษณ์ นิมิตสิทธิชัย (ถึงแก่กรรม ปี 2535)
2.นายจำนงค์ ยาณะสาร (ถึงแก่กรรม ปี 2538)
3.นายบรรฑูร นินนาทโยธิน (ถึงแก่กรรม ปี 2543)
4.นายฐาปนพงษ์(ประเสริฐ) ล้อมคำ (ถึงแก่กรรม ปี 2534)
5.นายพิพัฒน์ พรมเมืองยอง (ถึงแก่กรรม ปี 2536)
6.นายพีระเดช กุลสุทธิ (ถึงแก่กรรม ปี 2527)
7.นายไพฑูรย์ วรรณมะกอก(ถึงแก่กรรม ปี 2559 )
8.นายมารุต แสนนรินทร์ (ถึงแก่กรรม ปี 2556)
9.นายรัฐพล นาวา (ถึงแก่กรรม ปี 2554)
10.นายสมชาย ไกรคงจิตต์ (ถึงแก่กรรม ปี 2530)
11.นายสุนทร ไชยมงคล (ถึงแก่กรรม ปี 2535)
12.นายโอภาส โพธิมา (ถึงแก่กรรมปี............)
13.นายอำนวย ใจตุ้ย (ถึงแก่กรรม ปี 2543)
14.นายอำนวย ยองเพชร ( ถึงแก่กรรม ปี 2526)
15.นายอนุสรณ์ เขียวสวัสดิ์ (ถึงแก่กรรม ปี 2540)
16.นายวิเชียร บรรเลง (หายสาบสูญ เมื่อปี.........)
" ดินจะกลบลบกายวายสังขาร
ไฟจะผลาญเผาซากสิ้นจากหาย
แต่ความดีคงอยู่มิรู้คลาย
ส่องประกายแทนซากที่จากไป
ขอวิญญาณสู่สุขคติเถิด
สุขประเสริฐสรวงสวรรค์อันสดใส
คุณความดีที่เพื่อนสร้างเบิกทางไป
สู่ภพใหม่ไร้ทุกข์เป็นสุขเทอญ "
******************************

 งานสวดอภิธรรมพ่อเลื่อน ศิริคำ ณ วัดหนองช้างคืน หละปูนครับคืนวันอาทิตย์ 24ตุลาคม2559 สัตวแพทย์49ร่วมเป็นเจ้าภาพสวด มีตุ๊ปี่ศักดิ์ แม่ริม มาเทศนาสนุกประทับใจแต้ๆ
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

ทอดผ้าป่าสมัคคี ถวาย ณ ที่พักสงฆ์สุโขทัยชัยบุรีอัญยะรังษีวิมุตตาราม บ้านสาแพะ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

30 มค.59 คุณพนม มีศิริพันธ์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ประธานฝ่ายฆาราวาส นำคณะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมัคคี ถวาย ณ ที่พักสงฆ์สุโขทัยชัยบุรีอัญยะรังษีวิมุตตาราม บ้านสาแพะ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง