วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ขอแสดงความเสียใจกับคุณหมอสนั่น ไชยะ ปศอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

ทราบข่าวทางโทรศัพท์จากคุณหมอชายน้อยแจ้งว่าคุณพ่อของหมอสนั่น ไชยะ เสียชีวิต จะมีงานฌาปณกิจในวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ต้องขอแสดงความเสียใจกับท่านปสุสัตว์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับ