วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แจ้งข่าวเพื่อนๆ " สัตวแพทย์รุ่น 49 "

แจ้งข่าวเพื่อนๆ " สัตวแพทย์รุ่น 49 "
ด้วยคุณแม่ของหมอรังสิทธิ์ ศิริคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 4 พ.ย.55 เจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน ทุกคืนมีพระธรรมเทศนาและสวดพระอภิธรรม จะทำการฌาปณกิจศพในวันเสาร์ที่ 10 พ.ย.55
จึงแจ้งให้เพื่อนสัตวแพทย์รุ่น 49 และผู้ที่รู้จักได้รับทราบเพื่อร่วมงานโดยทั่วกัน