วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ภาพเก็บตกจากการอบรมที่เชียงใหม่

ที่อาหารโต๊ะอาหาร โรงแรมศิรินาถการเด้นท์์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พบกันในการอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ กรมปศุสัตว์ เฮ้อ..กำลังพัฒนาเนาะ...