วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

สร้างพระที่แจ้ห่มร่วมกับท่าน ผอ กองการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
เมื่อวันที่ ๒๐เมษายน ๒๕๕๖  นายพนม มีศีริพันธุ์   ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ได้มีจิตศรัทธาสร้างองค์พระพุทธรูปเพื่อถวาย ณ สำนักสงฆ์ บ้านสาแพะเหนือ หมู่ ๗ ตำบล บ้านสา อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.