วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2554

อย่าลืมคิดถึง

วันนี้รุ่ง พรุ่งนี้ร่วง ดวงไม่แน่

วันนี้แย่ พรุ่งนี้ยัง กลับดังได้

วันนี้ดัง พรุ่งนี้ดับ กลับเปลี่ยนไป

โปรดจำ ไว้ทุกชีวิต อนิจจัง