วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

การประชุมเตรียมงานล่าสุดของทีมเชียงรายเจ้าภาพ

ชื่องาน"กินหอม ตอมม่วน สัตวแพทย์49 ครบรอบ 26 ปี๋" พร้อมทุกอย่างแล้ว สถานที่สดวกสบาย ห้องพักเพียงพอสำหรับเพื่อนๆ เราทีมเชียงรายเตรียมไว้ต้อนรับเพื่อน ขอเชิญนะครับ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553ไม่มีความคิดเห็น: