วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

มาเยือนถิ่นเมืองบุญ ขอบคุณเลี้ยงข้าวแลง หมอคมแห่งเมืองหละปูน

 มาเยือนถิ่นเมืองบุญ เวียงหละปูนแดนภิรมย์
มาแอ่วหาหมอคม มิตรเกลียวกลมกิ๋นข้าวแลง
บ้านเฮานี้ใกล้กั๋น จังหวัดนั้นแค่เขตแบ่ง
ขอบคุณเลี้ยงข้าวแลง หมอคมแห่งเมืองหละปูน

ไม่มีความคิดเห็น: