วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

รักสามัคคีเพื่อนๆสี่สิบเก้าที่อุตรดิตถ์


สี่สิบเก้า ก้าวมา ในครานี้
อย่างเข้าปี ยี่สิบแปด เด็ดหนักหนา
มาเลี้ยงรุ่น อุ่นไอรัก ประจักษ์มา
ล่องธารา สังสรรค์ หรรษาดี

ให้สนุก สุขสันต์ อย่างบรรเจิด
เป็นบ่อเกิด ความรัก ในศักดิ์ศรี
สี่สิบเก้า นั้นเรารัก สามัคคี
ขอยินดี มาร่วมงาน ทุกท่านเอย