วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553

สารจากประธานฯจัดงาน

บ้านพักสัตวแพทย์ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

มกราคม 2553

เรื่อง งานเลี้ยงรุ่นสัตวแพทย์ 49

เรียน เพื่อนๆสัตวแพทย์รุ่น 49 ทุกท่าน

ตามมติเพื่อนสัตวแพทย์รุ่น 49 เมื่องานเลี้ยงรุ่นสัตวแพทย์รุ่น 49 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติให้จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพในการจัดงานฯครั้งต่อไปนั้น เพื่อนสัตวแพทย์รุ่น 49 จังหวัดเชียงราย ได้ประชุมกันหลายครั้งและมีมติให้จัดงานเลี้ยงรุ่นฯที่จังหวัดเชียงราย ดังนี้
1. จัดงานเลี้ยงรุ่น ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 (ลงทะเบียนเช้า-บ่าย งานเริ่มตอนเย็น ถึงกลางคืน)
2. ลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท (สามี-ภรรยา) บุคคลลำดับที่ 3 ขอเพิ่มคนละ 200 บาท (ยังไม่ได้ข้อสรุป โปรดโทรฯสอบถามอีกครั้ง)
3. สถานที่จัดงานคือ ธรรมชาติ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย (ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวจังหวัด อยากทราบรายละเอียดเข้าดูที่เวปไซต์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงของและเวียงเชียงรุ้ง โดย Search คำว่า “สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงของ” หรือ “สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง” ใน www.google.co.th แล้ว Click)
4. เพื่อให้การวางแผนจัดงานฯไม่มีปัญหาขอให้เพื่อนๆ ยืนยันการเข้าร่วมงานฯพร้อมจำนวนสมาชิกของครอบครัวภายในวันที่ 25 มกราคม 2553 ที่หมอวันชัย ออสุข โทร.081-5952070 email:chai_ck@hotmail.com หรือ หมอแสงวรรณ์ กันทะวงค์ โทร. 081-8826891
5. การจัดงานครั้งนี้ เจ้าภาพจังหวัดเชียงรายจะพยายามทำให้ดีที่สุด และประทับใจที่สุด โดยให้ความสำคัญและการมีส่วนร่วมกับงานเลี้ยงรุ่นฯของสมาชิกในครอบครัวของท่านทุกคน ไม่เฉพาะเพื่อนๆสัตวแพทย์รุ่น 49 เท่านั้น


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


ขอแสดงความนับถือ


(นายแสงวรรณ์ กันทวงค์)
ประธานฯจัดงาน

ไม่มีความคิดเห็น: