วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เพื่อนสัตวแพทย์ ๔๙ ร่วมงานอาลัยหมอเปลี่ยว

เหลือรูปถ่ายไว้ดู ความไม่เที่ยง ความเปลี่ยนแปลง อันเป็นธรรมดา ธรรมะ ธรรมชาติ ของสรรพสิ่ง


ไม่มีความคิดเห็น: