วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บังเอิญพบกัน

 งานเลี้ยงเกษียนอายุที่เชียงใหม่ของปศุสัตว์เขต ๕ ปี๒๕๕๗  อย่างกะงานเลี้ยงรุ่น ๔๙ เพราะมากันเยอะ
อีกไม่นานเราก็ต้องมายืนแบบนี้

ไม่มีความคิดเห็น: