วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วันๆก็เอาแต่พูดแต่เศรษฐกิจพอเพียง เราเองยังไม่ค่อยจะพอเพียงเลย

มนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ถนัดแต่หาเงิน และวิ่งตามความอยากอย่างเดียวเท่านั้น ทว่าแท้ที่จริงแล้วมนุษ์ยังมีศักยภาพพิเศษด้านอื่นๆ อีกมากมายที่รอการพัฒนาให้งอกงามและไปให้สูงที่สุดเท่าที่ศักยภาพมนุษย์ที่จะก้าวไปถึงได้ นั่นคือการเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทั้งกายและใจ แต่ทุกวันนี้นี้มนุษย์อย่างเราๆนี่เองกลายเป็นมนุษย์ที่ถูกลดทอนศักยภาพให้เป็นเพียงสัตว์เศรษฐกิจที่หายใจเข้าออกเป็น เงิน เงิน เงินและเงิน ความรู้จักพอไม่ขัดขวางการพัฒนาในหลวงท่านว่าไว้...
ความไม่รู้จักพอนั่นเองที่ขัดขวางการพัฒนา เพราะทำให้คนทุจริตกันอย่างไม่กลัวบาปกรรม จำนวนมากมาย

ไม่มีความคิดเห็น: