วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554

เลี้ยงรุ่นครั้งพิเศษ

เพื่อนๆสัตวแพทย์49 นัดหมายพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 เพราะว่ามีคำสั่งกรมให้ร่วมประชุมสัมมนาข้าราชการโครงการ คนภูมิภาคกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2554 มากันมากหลายทั้ง สสอ.5,6 เพื่อนอี๋ ชัยวัฒน์ ศรีทองอินทร์ก็นัดหมายกินเลี้ยงร่วมกัน จำนวนถึง 31 ตน ใครเป็นใครลองดูเอานะครับว่าเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไม่มีความคิดเห็น: